MultiFinansIT omdannes til et hybrid holdingselskap og appen uvikles videre frem til emisjonen våren 2023.

Les mer om prospekt og tegn deg for emisjonsnotat som er under utarbeidelse.

Det globale aksjemarkedt nærmer seg 100 billioner USD og Norge eier mellom 1 og 2 prosent av markedet

Nedenfor skrev jeg om hvordan jeg tjente penger ved å ta gevinst (trade aksjer) i 2020. Jeg vurderte 2020 som traders marked. Nå er jeg langt fra like aktiv. Mange av aksjene jeg skrev om nedenfor, for eksempel sparebankene og andre utbytteaksjer som stabiliserer min hovedprotefølje betaler utbytte og trende sakte men sikkert oppover. Rotasjonen mot verdi og bort fra vekstaksjer fortsetter og kan fortsette lenge med (rykter om) økende rente og inflasjon. Jeg ser at noen analytikere på CNBC mener at rotasjonen tilbake til vekstaksjer kan skje høsten i år. Jeg er personlig usikker. Apple som tjener penger er verdt nærmere to norske oljefond.

Her er

Skjermdump Nordenet total oversikt 10 juni 2021.

et skjermdump av min totalposisjon på NordNet 10 juni 2021. Det er egenkapitalen som er mest interessant. Jeg satte inn 80 000 sommeren 2020 og utover. Hadde jeg solgt hele porteføljen i dag, hadde jeg sittet igjen med 107 364 når lånet på 49 000 var innfridd minus salgskurtasje. Jeg er sterkt vektet mot grønne aksjer hvis volatilitet er dempet ved samtidig å investere i utbytteaksjer som Yara, Gjensidige, ... m.v. De fleste vekstaksjene gir null i sikkerhet, mens aksjer som nevnte Yara og Gjensidige gir en sikkerhet på opptil 85 %. Saga Pure, et investeringsselskap gir null i sikkherhet til tross for at aksjen nå er på Euronexth Oslo. Jeg har mindre posisjoner i flere gullrelaterte aksjer, men de og min Nordea samt SaxoBank portefølje må du registrere deg på forumet til PWA appen som er under utarbeidelse for å få vite mer om. Det er også forumet til MultiFinanceIT.com som har vært på nettet siden 2005. Appen er foreløpig åpen så det er bare å kopiere lenker og innhold.

Figuren viser også hvordan en portefølje kan svinge kraftig med en enkeltaksje, Saga Pure i dette tilfellet. Kreditten på 49 000 betyr at jeg kjøper aksjer på krita. Anbefales ikke om du ikke vet alt om krav til sikkerhet og hvor mye du kan tape. Du kan bli nødt til å sette inn mer penger om aksjene dine faller i verdi. Jeg bygger opp sikkerhet i solide utbytteaksjer, men det trenger ikke være nok sikkerhet den dag markedene stuper. Min maksimale kreditt er 75 000 og ikke mer enn jeg kan tape om alt skulle gå skeis. Holder jeg kreditten under 50 000, som her på 49 000 får jeg under 3 % renter p.a.

Oljefondet 25 år | Se videon om utviklingen.

Fond vurderes gjerne ut fra NAV verdier.

Saga Pure, en aksje jeg har tjent mye på å trade, er et investeringsselskap som kan betraktes som er grønt fond. Jeg verdsetter personlig det over NAV verdier. Saga Pure har mye kontanter på bok, tjener penger og har økende fri kontantstrøm. Verdiene fremover vil avhenge av de investeringer som gjøres i underliggende selskaper. Der er mange investeringsmuligheter nå som vi gradvis går ut av pandemien, men der er også mange bobler slik jeg vurderer det. Jeg har investert i Arcane Crtypto og det har ikke vært en god investerings så langt. Når jeg investerer i slike selskaper, pakker jeg gjerne en volatil aksje inn i en solid utbytteaksje. Jeg kan for eksempel kjøpe Saga Pure samtidig som jeg investerer et større beløp i Yara. På sett og vis "kondomiserer" jeg volatile vekstaksjer med en størr verdiinvestering i solide selskaper. Jeg har overinvestert i grønne selskaper på Euronexth Growth som jeg betrakter som langsiktige investeringer. Mer om det på FaceBook gruppen KoronaFinans.

Semantiske lenker.

Det går an å tjene penger i en pandemi og en økonomisk krise

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 24 januar 2021.

En viktig video som forklarer hvordan man kan gjøre den fundamentale analysen av et selskap.

Selskapet som analyseres er her ikke det viktige, men analysen som starter 7 minutter ute i sendingen er vårt fokus.

På facebook gruppen og min YouTube konto kan du lese om hvordan jeg i løpet av 2020 mer enn doblet min diversifiserte portefølje på Nordea. Der begynte jeg å investere i begynnelsen av januar 2020. Deretter opprettet jeg en vekstportefølje på Nordnet og senere en portefølje i SaxoBank der jeg også tok gevinst slik at egenkapitalen har økt for alle tre porteføljer.

Hadde jeg avsluttet alle tre porteføljer 31 desember 2020, så ville den samlede porteføljen nesten blitt doblet på grunn av Nordea porteføljen (og ikke minst investeringen i Saga Tankers som i 2020 ble omdannet til Saga Pure). Nordeaporteføljen er så diversifisert at den noen ganger svinger mindre enn Oslo Børs indeksen (OBX), ikke minst på grunn av investeringer i flere sparebanker som gir bra utbytte, (mye bedre rente enn på konto i banken). Sparebankene hadde også en fin kursstigning i løpet av 2020. Kursen betyr noe for hvilken direkteavkastning du får. Betaler banken ut 5 % utbytte når kursen står i 200, får du 10 % utbytte om du investerte da kursen stod i 100. Ellers betyr kursen ikke noe før du selger aksjen.

God fundamental aksjeanalyse.

Teknisk analyse | en advarsel, multikolinearitet og psykofantisme.

I disse videoene begynner vi med å advare om multikolinearitet, ulike indikatorer som sier det samme. Indikatorene er ikke uavhengige, men avhengige og utledet av samme data og konstruert på nesten identisk måte. Noen indikatorer bekrefter det du trodde på. Du får altså en bekreftelse på din apriori oppfatning. Dette kan lede veldig galt avsted spesielt for sta personer.

Psykofantisme er nesten enda verre. Når du selv gir råd som ingen har bedt om, må du være varsom med å presse egne oppfatninger på andre. Prøv og være 100 % ærlig og si når det er din egen oppfatning. Treffer du en psykofant for eksempel på et forum, et seminar eller andre steder, særlig en selvstudert røver (der florerer av dem i finans), kan han og du ende i grøfta. Du løper ikke orientering ved å løpe etter andre. Du må stole på deg selv og gjøre egne analyser. Derfor advarer de første videoene mot multikolinearitet og psykofantisme.

Finans er ingen eksakt vitenskap. Teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter, odds om du vil. Personlig kaller jeg det oftere et teknisk bilde. Det tekniske bildet viser pris og volumindikatoere på ulike frekvenser og tidsvinduer. På investering bruker jeg et mye lengre vindu enn på posisjonstrading. Er det fundamentale og tekniske bildet på plass og jeg har bestemt meg får å kjøpe en aksje, zoomer jeg inn på to dagers data og frekvens 5 minutter samt ordrebildet i reell tid.

Til slutt, en revolusjonerende fundamental nyhet for et selskap, kan selvsagt føre til at kursen fyker opp til et nytt nivå. Slik sett kan det tekniske bildet sammenlignes med værkart, mens totale bildet kan minne om klimakart. Bruk varsler på selskaper. Ett varsel er rapportert historie, men du får tilgangen før du leser om den i nyhetene som også er rapportert historie. Kjøp på svakhet (rykte) og selg på styrke (gode) nyheter. Gjør du det, er du kanskje kortsiktig investor eller posisjonstrader.

Noen videoer om teknisk analyse.

Fundamnetal analyse av selskapet man vil investere i er viktigst, men det tekniske bildet kan komplementere den fundamentale analysen og gi bedre inngang og utgang av en aksje. Som vist i notatet "Markedets musikk" tilgjengelig ovenfor, kan også teknisk analye være en ledende indikator, jfr tilfellet Enron. Før du begynner å studere de enekelte videoene får du en god overiskt over de vanligsete japanske candle sticks mønstrene her.

 

 

 

 

Ikke glem den andre dimensjonen | Volum.